Ronderande bevakning

Ronderande bevakning är en av de vanligaste tjänsterna i bevakningsbranschen. Det är även en av de mest flexibla tjänsterna som syftar till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt i möjligaste mån förebygga och förhindra skador på person eller egendom. Bevakningen utförs oftast av en väktare som åker runt bland sina rondobjekt i ett geografiskt område. Utifrån kundspecifika bevakningsinstruktioner arbetar sedan väktaren igenom objekt för objekt. Den ronderande väktaren har således god kännedom om sitt område och sina objekt och kan snabbt bedöma vilka insatser eller åtgärder som eventuella situationer kräver.

kat_ronderande

En enklare form av ronderande bevakning kallas för områdesbevakning och bygger på att inom ett område går flera företag ihop och delar på bevakningsresursen, fördelarna är att väktaren finns i området och kan avskräcka eventuell kriminell verksamhet och kan snabbt vara på plats vid ett inkommet larm från dessa objekt!