Säkerhetsförvaring

Vi har ett flertal bergrum som används till lite olika typer av verksamheter.
Ex förråd för känslig, dyrbar eller speciellt skyddsvärd utrustning och materiel eller datahallar både större och mindre hallar för datautrustning mm.

Alla förråd är av hög säkerhetsklass, belägna i bergrum med slussar in och i alla lokaler är det installerat inbrottslarm, brandlarm, driftlarm, överfallslarm samt passagesystem och kameraövervakning dygnet runt.

kat_sakerhetsforvaring

I bergrummen finns det redundans av allt dvs vid ex ett elavbrott finns det både UPS och dubbla reservkraftsaggregat och samma med ventilation och avfuktare mm.

I bergrum där vi tillhandahåller förråd finns det tillgång till pallyftare, truckar och lastmaskiner för lastning och lossning av gods, naturligtvis är även lastområden samt områden runt våra anläggningar skyddade med tillträdesskydd, bevakning samt kameraövervakning.

Allt tillträde sker genom behörigt passage tillsammans med väktare eller skyddsvakt från oss.