Brandskyddsarbete

Vi kan med denna tjänst hjälpa våra kunder med deras brandskyddsarbete och även intigrera detta i ex en ronderande bevakning!

Allt brandskyddsarbetet skall vara förebyggande så långt det går, så beredskapsplaner vid ev brand eller tillbud är något vi kan hjälpa våra kunder med. Vi kan även hjälpa våra kunder med deras systematiska brandskyddsarbetet (SBA) som innebär att man organiserar, strukturerar och dokumenterar ditt företags arbete med att förebygga brandtillbud. Detta är ett effektivt sätt att minska risken för avbrott och öka produktionssäkerheten.
Det kan även vara ex brandbevakning vid sk HETA ARBETEN eller efterbevakning vid brand i fastighet, anläggning, skog och mark.

kat_brandskydd