Larmutryckning

När ett larm utlöst är det viktigt att snabbt komma till platsen och konstatera orsak till larmet och begränsa ev skada. Vår personal hanterar ett stort antal olika larmanläggningar och har stor kompetens och erfarenhet av de olika fabrikat och teknik som finns såväl ny som gammal. Det viktigaste är att innan man startar ett uppdrag så gör vi tillsammans med kunden ett objektspecifikt instruktion där allt styrs, dvs allt ifrån adress, koder, larmvägar, vilka typer av åtgärder vi skall vidta vid olika larm mm.

kat_larmutr

Ex på olika larmtyper:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Överfallslarm
  • Hisslarm
  • Driftlarm av olika typer
  • Tekniska fel av olika slag