Ordningshållning

I publika miljöer dit allmänheten har tillträde ex köpcentrum, gallerior, mässor, sjukhus, inomhustorg, offentliga möten kan bevakning med ordningsvakt användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom bevakningsområdet.

Våra ordningsvakter har hög servicekänsla och deras främsta uppgifter är att skapa en trygg miljö!

kat_ordningshallning